Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.1. A BALAZS KICKS Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a
www.balazskicks.com weboldalon (a továbbiakban: a „Honlap”) működtetett BalazsKicks
webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) útján az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.
1.2. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Honlap használatára vonatkozó
feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a Webáruházban megrendelést leadó személy (a továbbiakban:
a „Vevő”) közötti jogviszony feltételeit rögzíti. A Webáruházon keresztül kizárólag a jelen ÁSZF-
ben meghatározott feltételek szerint lehet vásárolni. A Webáruházban történő regisztrációval és/vagy
vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az ÁSZF teljes terjedelmében a Vevő és a
Szolgáltató között létrejött adásvételi szerződés részét képezi.
1.3. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, következésképpen kiterjed a Webáruházban megvásárlásra kínált termékek
adásvételére és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra is.
1.4. A Szolgáltató nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt, a Szolgáltató semmilyen magatartási kódexnek
nem veti alá magát.
1.5. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató
azokat nem iktatja. Jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás
formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
1.6. A Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseit a hatályos jogszabályi keretek között jogosult módosítani. A
módosított ÁSZF a Honlapon történő megjelenéstől hatályos, a módosítások az addig létrejött
szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
1.7. Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Cégnév: BALAZS KICKS Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: BALAZS KICKS Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-393293
Adószám: 27524330-2-41

E-mail elérhetőség: balazskicks@gmail.com
A Honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:
 Shopify International Ltd. (székhely: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin
4, D04 Xn32)
3. FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA
3.1. A Webáruházban történő vásárlásnak és a Honlap használatának nem feltétele a Honlapon történő
regisztráció. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a Honlapon regisztrál és felhasználói fiókot hoz
létre, úgy a későbbiekben a Webáruházban történő vásárlás során – a fiókba történt bejelentkezést
követően – nem lesz szükséges újból kitöltenie a számlázási és szállítási adatokat, lehetősége lesz
továbbá megtekinteni a korábbi vásárlások részleteit.
3.2. A Regisztrációra a Főoldalon található „Fiók” menüpont alatt van lehetőség, ehhez a teljes név, egy
valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadása után a
regisztráció létrejöttéről a Szolgáltató a megadott e-mail címre egy visszaigazoló üzenetet küld. A
Vevő a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF és a
Honlapon közétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan károkért, melyek abból erednek, hogy a Vevő a
felhasználói fiók regisztrálásakor helytelen adatokat adott meg, vagy a jelszavát elfelejtette, vagy a
jelszó illetéktelen harmadik személy számára – nem a Szolgáltatónak felróható okból –
hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató külön, önálló személynek tekint minden egyes regisztrációt.
3.4. A korábban rögzített szállítási cím adatok megváltoztatására a bejelentkezés után a „Fiókom”
menüpont „Szerkesztés” alpontjára történő kattintást követően van lehetőség, ez a módosítás azonban
az aktív rendelések adatait nem érinti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vevő az esetleges
regisztrációval kapcsolatos adatváltozásokról a Szolgáltatót köteles értesíteni, hogy azok hatályosak,
teljesek és a valósak legyenek.
3.5. A Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel. Az
üzenet megérkezése után a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről, a
törölt adatok visszaállítására nincs lehetőség. A Vevő fiók-adatainak törlése ugyanakkor nem érinti a
már leadott rendelésekhez kapcsolódó információkat és a dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését.
3.6. A felhasználói fiók tekintetében a hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titokban tartásáért egyedül a
Vevő felel. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott
jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul módosítani
jelszavát, a jelszóval történő visszaélés gyanúja esetén pedig köteles haladéktalanul értesíteni a
Szolgáltatót.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ TERMÉKEK
4.1. A Webáruházban vásárlásra kínált termékeket viselését korábban senki nem kezdte meg, a
termékeken nincs használatból eredő nyom és teljesen újszerű állapotban kerülnek értékesítésre,
mégis, a beszerzés módja miatt a termékek használtnak minősülnek.
4.2. A Webáruházban vásárlásra kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára
vonatkozó utasításokat az érintett árucikk információs aloldalán lehet megismerni. A megvásárolni
kívánt, vagy már megvásárolt termékkel (azok lényeges tulajdonságaival) összefüggésben további
tájékoztatás igénylése céljából a Vevő kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval a Honlap „KAPCSOLAT”
menüpontja alatt feltüntetett elérhetőségeken.
4.3. A Vevő a Szolgáltató részéről szerződésszerű teljesítésnek tekinti, ha a termék a Honlapon nyújtott
tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
4.4. A Honlapon megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz a
készletinformációk naprakészségéért, a készletinformációk valódiságát azonban a raktárkészlet
változása miatt szavatolni nem tudja – a megtekintett termékoldal így egyes termékeket annak ellenére
elérhetőnek jeleníthet meg, hogy azok már nincsenek raktáron.
5. ÁRAK
5.1. A Webáruházban a kiválasztott termék vonatkozásában feltüntetett ár a megrendelés leadásakor
érvényes bruttó ár, mely az általános forgalmi adót már tartalmazza, azonban nem tartalmazza a
szállítási díjat. A Webáruház a szállítási díjat a megrendelés véglegesítése előtt kifejezetten
megjeleníti a Vevő részére.
5.2. Technikai hiba miatt előfordulhat, hogy hibás ár kerül feltüntetésre a Honlapon. Hibás ár
megjelenítésekor – különösen, ha az nyilvánvalóan téves (például: az általánosan elfogadott piaci
ártól nagymértékben eltérő ár, feltűnő értékaránytalanság, vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 vagy
1 Ft-os ár esetén – a megrendelést (a Vevő ajánlatát) a hibás áron a Szolgáltatónak nem áll módjában
elfogadni, a Szolgáltató a terméket nem köteles hibás áron értékesíteni, következésképpen a
Szolgáltató és a Vevő között nem jön létre szerződés. Amennyiben a Vevő hibás áron tesz ajánlatot,
és az ajánlat Szolgáltatóhoz érkezését a rendszer automatikusan visszaigazolja, az nem minősül az
ajánlat elfogadásának a Szolgáltató részéről. Hibás áron történő ajánlattétel esetén a Szolgáltató
felhívhatja a Vevő figyelmét a helyes árra és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A
Vevő a hibás ár helyett a Szolgáltató által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni és szerződést
kötni – ebben az esetben nem jön létre szerződés a Felek között.
6. MEGRENDELÉS, VÁSÁRLÁS MENETE
6.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-
ben meghatározott módon.

6.2. A Vevő a termék képét ábrázoló ikonra, majd a termék részletes információkat tartalmazó aloldalán a
„Kosárba teszem” feliratú gombra történő kattintással helyezheti a megvásárolni kívánt terméket
virtuális bevásárló kosarába. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba
helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vevő részéről sem a vételi
szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a
kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vevő kosarából mivel azt egy másik Vevő
megvásárolta.
6.3. Amennyiben a Vevő a megvásárolni kívánt termékek kiválasztását befejezte, a Honlap jobb felső
sarkában látható „Kosaram” ikonra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát, lehetősége van a
kosártartalom módosítására, az egyes tételek törlésére.
6.4. A Vevő a megrendelési folyamatot a kiválasztott termék aloldalán a „Fizetés” feliratra, vagy a
Honlap jobb felső sarkában található „Kosaram” ikonra, majd a „Pénztár” gombra kattintva kezdheti
meg.
6.5. A vásárlásnak nem feltétele a Honlapon történő regisztráció. Amennyiben a Vevő a Honlapon
regisztráció nélkül kíván vásárolni, a fizetés kezdeményezését követően köteles megadni a
megrendelés véglegesítéséhez szükséges adatait. Amennyiben a Honlapon regisztrált Vevő
bejelentkezett fiókjába, a megrendelés véglegesítése előtt szintén módosíthatja egyes regisztrált
adatait. A szállítási és számlázási adatok megadását követően a megrendelés véglegesítésének
feltétele, hogy a Vevő kiválassza az általa preferált fizetési módot. A Megrendelés elküldése előtt
lehetőség van a kiválasztott mértékű „borravaló” hozzáadására is, mely összeggel a Vevő a
Szolgáltató üzleti tevékenységét támogathatja. Borravaló hozzáadása esetén a Honlap automatikusan
frissíti a végösszeget.
6.6. A Webáruházban a Vevőknek az adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés Szolgáltató részére
való elküldéséig van lehetősége, a „Vissza a fizetési módokhoz”/”Vissza a szállítási
módokhoz”/”Vissza az adatokhoz” valamint a „Kosaram” menüpontok segítségével. A Szolgáltatót a
Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
6.7. Az adatok megadását követően a Vevő a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával igazolhatja, hogy
elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A
Szolgáltatónak addig nem áll módjában a megrendelést befogadni, amíg a Vevő az ÁSZF, illetve az
Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek tudomásul vételét nem igazolta.
6.8. A Vevő ezt követően a „Rendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. A vételi
ajánlat feladása tehát a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, belföldi szállítási
cím esetében ez a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
7. A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, FELDOLGOZÁSA

7.1. A Vevő megrendelésének Szolgáltató részére történő elküldése vételi ajánlatnak minősül a
megrendelés tárgyát képező termékek tekintetében és a megrendelés Szolgáltatóhoz történő
megérkezése ajánlati kötöttséget hoz létre a Vevő részéről.
7.2. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton a Vevő felé haladéktalanul –
automatikusan generált e-mail útján – visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által
a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a megrendelési
azonosítót, a rendelés dátumát, a megrendelt termékekre vonatkozó adatokat. Amennyiben a Vevő
hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb
24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése
érdekében.
Az automatikus visszaigazolás kizárólag arról tájékoztatja a Vevőt, hogy megrendelése a
Szolgáltatóhoz megérkezett, az automatikus visszaigazolás semmiképpen nem értelmezhető a
Szolgáltató részéről a megrendelés (a Vevő vételi ajánlatának) elfogadásaként.
7.3. Abban az esetben, ha a 7.2 pont szerinti automatikus visszaigazolás a Vevő megrendelésének
elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az
ajánlati kötöttség alól.
7.4. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően kezdi meg a rendelés feldolgozását, és a Vevő
által tett vételi ajánlat (a megrendelés) elfogadását az automatikus visszaigazolást követő külön, a
szállítás megkezdéséről szóló értesítés (e-mail vagy sms) útján nyilvánítja ki a Vevő felé. A
megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő
között a megrendelés tárgyát képező termékek, szolgáltatások tekintetében.
7.5. A megrendelés elfogadásával létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Polgári
Törvénykönyv”), az Ekertv., valamint – fogyasztónak minősülő Vevő esetén – a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Korm. rendelet hatálya alá
tartozik. A Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősül minden a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő (a továbbiakban:
„Fogyasztó”).
7.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Vevő megrendelését, amennyiben a
Vevő által megrendelt termék nem áll rendelkezésre. Amennyiben a Szolgáltató a Vevő
megrendelését nem fogadja el, a felek között nem jön létre szerződés. A megrendelés
visszautasításáról a Szolgáltató a Vevőt értesíti és a megrendeléssel összefüggésben esetlegesen már
eszközölt kifizetést a Vevő számára haladéktalanul visszatéríti.
7.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a létrejött szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal
elálljon.

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK
8.1. Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Szolgáltató részére
jóváírásra, a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. 
8.2. A megrendelt termék vételárának kiegyenlítése magyarországi szállítási cím esetén a Vevő választása
szerint bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel – a kézbesítéskor a futárnak átadott készpénzzel –
lehetséges. Külföldre történő szállítás esetén a termék vételárának kiegyenlítése kizárólag
bankkártyás fizetéssel lehetséges.
8.3. A Szolgáltató nem felel a Vevő oldalán felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vevő
által választott fizetési módtól, vagy a Vevő kártyakibocsátó bankjától függ (ideértve különösen, de
nem kizárólagosan a devizaárfolyamból eredő költségeket).
8.4. Bankkártyás fizetés
Amennyiben a Vevő a fizetési módok kiválasztásakor a „SimplePay” ikonra kattint, a rendelés
elküldését követően a Vevő átkerül az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay fizetési oldalra.
A kártyaadatok megadását követően a tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó
rendszerekben. A fizetés eredményéről a Vevő e-mail útján is értesítést kap, majd a rendszer
visszairányítja a Szolgáltató oldalára.
A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem szerez tudomást, mivel az tőle független
és védett internetes oldal.
A bankkártyával történő fizetésre dombornyomott Mastercard, Visa, American Express, valamint a
kibocsátó bank engedélyének függvényében Maestro és Visa Electron bankkártyákkal van lehetőség.
A SimplePay szolgáltatás általános felhasználási feltételei az alábbi linkre kattintva ismerhetők meg:
https://simplepay.hu/vasarlo-aff/
8.5. Utánvét
Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, Magyarország területén,
lehetőség van arra, hogy a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben,
forintban a megrendelt termék(ek) átvételekor.
8.6. A Vevő a megrendelés elküldésével és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a Webáruházban vásárolt termékekről a Szolgáltató
elektronikus számlát állít ki, egyúttal Vevő kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla
befogadására. A Szolgáltató az elektronikus számlát a 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014
NGM rendeletben és további vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint állítja ki magyar forintban
és e-mail üzenet útján közli a Vevővel. A kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási
azonosításra alkalmas, elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, melyet elektronikus
formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

9. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
9.1. A Vevő által megrendelt termék(ek) átadása GLS házhozszállítással történik.
9.2. A Szolgáltató Magyarország területén a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket 30.000,- Ft
(bruttó) értéket elérő rendelés esetén nem számít fel szállítási költséget, 30.000,- Ft (bruttó) érték
alatti rendelés esetén 999,- Ft szállítási költség ellenében szállítja házhoz a terméket a Vevő részére.
9.3. A Szolgáltató az Európai Unió teljes területén kiszállítja a termékeket. Az Európai Unió másik –
Magyarországtól eltérő – tagállamába történő szállítás esetén a Szolgáltató 5.500,- Ft szállítási
költséget számít fel a Vevő részére.
9.4. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon
történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját
nem befolyásolja.
9.5. A házhozszállítás várható időpontjáról a futárszolgálat e-mail útján tájékoztatja a Vevőt. A kiszállítás
várható időpontjára vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kiszállítási
határideje eltérő lehet a várható szállítási időponthoz képest. A Szolgáltató mindent megtesz annak
érdekében, hogy a megrendelt termékeket késedelem nélkül a Vevőt rendelkezésére bocsássa,
azonban a jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató illetve a
futárszolgálat által előzetesen közölt határidő túllépése miatt a Szolgáltató a kártérítési felelősségét
kizárja.
9.6. Amennyiben a Szolgáltató előreláthatólag nem tudja harminc napon belül a Vevő rendelkezésére
bocsátani a megrendelt terméket és a Vevővel egyedileg hosszabb – a Vevő által elfogadott –
szállítási határidőben állapodik meg, úgy a Felek egyedi megállapodása lesz irányadó. A Felek eltérő,
egyedi megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem
nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a megrendelt
terméke(ke)t. A Szolgáltató késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Amennyiben a
megrendelést a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesíti, a Vevő elállhat a szerződéstől.
Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni,
akkor a Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni.
10. KELLÉKSZAVATOSSÁG
10.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vevő jogosult kellékszavatossági igényt érvényesíteni a
Szolgáltatóval szemben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban.
10.2. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.
Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

10.3. Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő
hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha
ez a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Fogyasztók tekintetében tehát
a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól
vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
10.4. A Szolgáltató és vállalkozás között létrejött szerződés esetén a kellékszavatossági igény
érvényesítésekor a Vevő mindenkor köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
10.5. A Vevőt a kellékszavatosság keretében az alábbi jogok illetik meg:
 Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak a másik igény teljesítésével
összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog
teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem
tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Választott kellékszavatossági igényéről a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a
Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Amennyiben a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a Szolgáltató köteles
tájékoztatni a Vevőt ennek várható időtartamáról. 
10.6. Tekintettel arra, hogy a Webáruházban értékesített termékek – újszerű, soha nem viselt állapotuk
ellenére – használt terméknek minősülnek, a Vevő kellékszavatossági igénye a termék átvételétől
számított 1 év alatt évül el.
10.7. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot
rendeltetésszerűen nem tudja használni.
10.8. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése
újból kezdődik - ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új
hiba keletkezik.
11. TERMÉKSZAVATOSSÁG

11.1. Fogyasztói szerződés esetén ingó dolog (a termék) hibája miatt a Vevő – választása szerint
–kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával szemben
(ebben a tekintetben gyártónak minősül a termék előállítója és a termék forgalmazója).
11.2. A Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék gyártójától.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó
kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
11.3. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak
kell bizonyítania.
11.4. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
11.5. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két
évig terheli, ezen határidő eltelte jogvesztést eredményez.
11.6. Mentesül a gyártó a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy
forgalmazta;
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint
nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
12. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA
12.1. A Fogyasztót a Webáruházban vásárolt termék tekintetében indokolás nélküli elállási jog illeti
meg. Elállási jogát a Fogyasztó
- a terméknek,
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az
utoljára szolgáltatott terméknek,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak,
- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
12.2. A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.
12.3. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő
ajánlati kötöttséget megszünteti.
12.4. Amennyiben a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, az elállási/felmondási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségekre:
- elektronikusan a balazskicks@gmail.com e-mail címre;
- postai úton a Szolgáltató székhelyére: 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.
Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási
nyilatkozat-mintát is.
12.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, amennyiben a 12.1-12.3 pontban
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
12.6. Postai úton történő értesítés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés
esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen
a feladás dátuma.
12.7. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nyilatkozattétel a 12.4-12.5 pontban foglaltak
szerint történt.
12.8. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval
kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől
számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a
Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon
téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési
módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
12.9. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
12.10. Amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy
azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), addig a Szolgáltató

visszatarthatja az 12.8 pont szerint visszatérítendő összeget. Nem illeti meg a Szolgáltatót a
visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
12.11. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval
kötött szerződéstől, köteles az érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül a Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni:
- BALAZS KICKS Kft., 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt
elküldi.
12.12. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a Szolgáltató
vállalta e költség viselését. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes
átvételt a Szolgáltató nem teljesít.
12.13. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Fogyasztónak, a
Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként
nem küldhető vissza.
12.14. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
12.15. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
Fogyasztó személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
13. PANASZKEZELÉS, A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ JOGOK
13.1. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a
termékek forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a
Szolgáltatóval, az alábbi elérhetőségeken:
 személyesen hétköznapokon 13:00 és 19:00 között, valamint szombaton 11:00 és 19:00
között: 1027 Budapest, Csalogány u. 53.
 telefonon hétköznapokon 13:00 és 19:00 között: +36309118195
 postai úton: BALAZS KICKS Kft. 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.
 balazskicks@gmail.com
13.2. Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint orvosolja.
Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát
 személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a Fogyasztónak,
 telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a panaszról szóló érdemi válaszával
egyidejűleg megküldi,
egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el,
ami a panasz visszakereshetőségét segíti, és amelyet a Szolgáltató köteles a Fogyasztóval közölni.
13.3. Írásbeli panasz
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és
érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Amennyiben a
panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles
három évig megőrizni. A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat a 13.1. pontban megadott
közvetlen elérhetőségeken fogadja.
13.4. További jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval
való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az
Ügyfél számára:
 Panasz bejegyzése a vásárlók könyvébe
A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető, az ebbe írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30
napon belül írásban válaszol.
 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
A Vevő fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon elérhető.
 Békéltető testület
A termék minőségét, biztonságosságát, a termékfelelősségi szabályok alkalmazását, a szolgáltatás
minőségét, illetve a szerződés megkötését és teljesítését érintő fogyasztói jogvita bíróságon kívüli,

békés rendezése céljából a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett független békéltető testülethez fordulhat.
A békéltető testület feladata, hogy egyezség létrehozását kísérelje meg a felek között a fogyasztói
jogvita rendezése céljából, egyezség hiányában pedig döntést hoz az ügyben a fogyasztói jogok
gyors, egyszerű, hatékony és költségkímélő érvényesítése érdekében. A békéltető testületi eljárás
megindításának feltétele, hogy a Vevő a vita rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.
A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületi eljárást a fogyasztónak minősülő Vevő a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél és a Szolgáltató székhelye
szerint illetékes békéltető testületnél is kezdeményezheti.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Fax szám: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
A Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt
békéltető testületekhez fordulhat.
A Szolgáltató a Békéltető testületi eljárásokban köteles részt venni. Jelen pont értelmében a válasz
küldése is együttműködésként értelmezendő.
Az online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a
Fogyasztó a jogvitát elektronikusan rendezni tudja online vitarendezési platformon keresztül
beadott elektronikus panasz útján. A platform az alábbi linken elérhető:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Az online vitarendezési platform használata érdekében regisztrációra van szükség a fenti linken
elérhető felületen, a regisztrációt követően a Fogyasztónak egy kérelmet szükséges hiánytalanul
kitöltenie, majd elektronikus úton beküldenie a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
A platform segítségével a Fogyasztók a földrajzi távolságok ellenére egyszerűen érvényesíthetik
jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online
adásvételi/szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó, határon átnyúló fogyasztói jogvitákban.
 Bírósági eljárás

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtt történő
érvényesítésére, polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
14. A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
14.1. A Vevő/felhasználó az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Honlapon
elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a Honlapon elérhető tartalmakat és
szolgáltatásokat a Vevő az ÁSZF rendelkezéseit megsértve vagy visszaélésszerűen használja, úgy a
Szolgáltató jogosult a Vevő hozzáférését korlátozni és megtenni a további szükséges jogi lépéseket a
Vevő által a Szolgáltatónak okozott kár megtérítéséért.
14.2. A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz a Vevőre vonatkozó személyes adatok
védelme érdekében. Szolgáltató felhívja azonban a Vevők figyelmét arra, hogy az Internet nyílt és
nem biztonságos hálózat, annak felhasználói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes
mértékben biztosítani nem tudják.
14.3. A Honlap megjelenítése és tartalma a Szolgáltató kizárólagos szellemi alkotása, amely a szerzői
jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat érintő, vagy egyéb más felhasználás a
Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye hiányában jogellenes, különös tekintettel az adatbázisokba
történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik
félnek történő továbbításra, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Honlapon
megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi
alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet
felhasználni.
14.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap ideiglenes letölthetetlenségéből,
elérhetetlenségéből vagy más hibáiból, továbbá a Honlapon szereplő elírásokból eredő károkért, és
nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlaphoz való csatlakozás, illetve a Honlapon történő
regisztráció miatt következik be. A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a Vevői adatoknak a
Vevő magatartása miatt bekövetkező, a Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatból
eredő károkért.
14.5. A Honlap harmadik személyek weboldalaira mutató linkeket, hivatkozásokat tartalmazhat. A
Szolgáltatónak harmadik felek weboldalaira nincs ráhatása, következésképpen nem vállal felelősséget
azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A Vevő felelőssége és kötelezettsége, hogy
megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi nyilatkozatokat.
14.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következménykárokért, amelyek a Vevő ÁSZF
szerinti kötelezettségeinek megszegéséből adódnak.
14.7. Amennyiben a Vevő magatartásából eredően, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy
bármely hatóság, bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárást indít vagy igényt érvényesít, a

Vevő köteles megtenni minden, a Szolgáltató által kívánt intézkedést és köteles megtéríteni a
Szolgáltatónak minden kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Vevő jogellenes
magatartása miatt, illetve azzal összefüggésben éri.
14.8. A Honlapon megjelenített termékképek csekély mértékben eltérhetnek a valóságtól. A Szolgáltató
nem vállal felelősséget a valóságtól esetlegesen eltérő termékképekért, ugyanakkor törekszik a
valóságot tükröző termékképek megjelenítésére.
14.9. A Honlap és a Webáruház használata a Vevő részéről feltételezi az Internet lehetőségeinek és
korlátjainak ismeretét valamint elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli semminemű felelősség az
internetes hálózatban észlelhető olyan működési hibáért, amely megakadályozza vagy korlátozza a
Honlap használatát.
14.10. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga
szerint nem megengedett, a jogellenes használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.
15. HÍRLEVÉL-FELIRATKOZÁS
15.1. A Honlap felhasználójának lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A Szolgáltató a
feliratkozott Vevők, illetve felhasználók részére bizonyos időközönként hírlevelet küldhet az
Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint.
15.2. A Vevő/felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott
elérhetőségeken és ennek keretében hírekből, ajánlatokból és egyéb információkból álló összeállítást
küldjön meg a részére.
15.3. Amennyiben a továbbiakban a Vevő/felhasználó nem kívánja megkapni a Szolgáltató hírlevelét, a
hírlevélben szereplő „Leiratkozás” linkre kattintva, továbbá e-mail üzenetben vagy postai úton
bármikor visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását az Adatkezelési tájékoztatóban
foglalt elérhetőségeken.
16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
16.1. A Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit teljes
terjedelemben megismerte, megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.
16.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et időről-időre módosítsa. Kérjük,
minden vásárlás előtt olvassa el és ellenőrizze az ÁSZF rendelkezéseit.
16.3. A Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el: …………
16.4. A jelen ÁSZF és az ÁSZF szerint létrejött szerződés a magyar jogszabályok szerint értelmezendő.
16.5. A jelen ÁSZF egyes pontjai önmagukban is érvényesek, és amennyiben bármely bíróság vagy
hatóság az ÁSZF valamely pontját jogellenesnek vagy érvénytelennek nyilvánítja, az nem érinti az

ÁSZF további pontjainak érvényességét és hatályosságát. Amennyiben az ÁSZF szerint létrejött
szerződés bármely pontja nem végrehajtható, ez nem érinti a többi pont érvényességét, hatályosságát.
16.6. A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a jogvita békés úton történő rendezése
érdekében. Amennyiben a jogvita békés úton történő rendezése nem jár eredménnyel, a magyar
bíróságok kizárólagos joghatósággal bírnak a jelen szerződésből eredő minden jogvitát illetően.

1. MELLÉKLET
Elállási/felmondási tájékoztató
(Amennyiben szeretne a szerződéstől elállni, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza az ÁSZF szerinti
elérhetőségeink egyikére!)
Címzett: BALAZS KICKS Kft. (székhely: 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.; cégjegyzékszám:
01-09-393293)
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek)
adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*
* A szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) megnevezése, a megrendelés/számla száma
………………………………………………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:*
*a megfelelő aláhúzandó
…………………………………………………………………………………………………..
A fogyasztó neve: ………………………………………………………………………………
A fogyasztó címe: ………………………………………………………………………………
A fogyasztó telefonszáma: ……………………………………………………………………..

__________________
Vevő aláírása (Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Dátum: …………………………

2. MELLÉKLET
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszám: +36 72 507 154, +36 20 283 3422

Fax szám: (72) 507-152
KRID: 667360112
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.
Telefonszám: +36 76 501 525, +36 76 501 532, +36 70 938 4765
Fax szám: (76) 501-538
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36 66 324-976
Fax szám: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: +36 46 501 091, +36 46 501 871
Fax szám: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Fax szám: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36 62 554 250/118 mellék
Fax szám: (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszám: +36 22 510 310
Fax szám: (22) 510-312
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36 96 520 217
Fax szám: +36 96 520-218
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: +36 52 500 710, +36 52 500 745
Fax száma: (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Ügyintézési cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszám: +36 36 416 660/105 mellék
Fax szám: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: +36 20 373 2570
Fax szám: (56) 370-005
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36 34 513 010
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefonszám: +36 32 520 860
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: +36 1 792 7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: +36 82 501 000
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36 42 420 180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36 74 411 661, 06 30 664 2130

Fax szám: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: +36 94 312-356
E-mail cím:  bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: +36 88 814 121
Fax szám: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszám: +36 92 550 513
Fax szám: (92) 550-525
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu