Politica de rambursare

Citat din Termenii și condițiile generale;

12. DREPTUL DE RETRAGERE AL CONSUMATORULUI
12. 1 Consumatorul are dreptul de retragere fără motiv cu privire la produsul achiziționat în cadrul magazinului. Consumatorul are dreptul de retragere
- din momentul primirii produsului, 
- la cumpărarea și vânzarea mai multor produse, dacă produsele individuale sunt livrate la momente diferite,
din momentul primirii ultimului produs furnizat, 
- în cazul unui produs format din mai multe articole sau piese, din momentul primirii ultimului articol sau ultimei piese furnizate

- dacă produsul trebuie livrat in mod regulat intr-o perioada determinată, din momentul primei livrări

poate fi exercitat in termen de 14 zile de către Consumator sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul. Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere și în perioada cuprinsa între data încheierii contractului și data primirii produsului. 
12. 2 În cazul unui contract de prestare de servicii, Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere în termen de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

12. 3 În cazul în care Consumatorul a făcut o ofertă de încheiere a contractului, Consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de încheierea contractului, și astfel va înceta obligațiile prevăzute în contract. 
12. 4 În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere/reziliere, acesta trebuie să trimită o declarație cu privire la intenția sa de a se retrage/rezilia la următoarele date de contact:
- electronic, prin e-mail la adresa balazskicks@gmail.com;
- prin poștă la sediul social al Furnizorului de servicii: 1028 Budapesta, Kölcsey utca 5/B.
În acest scop, Consumatorul poate folosi modelul de declarație de retragere/reziliere care poate fi găsită în anexa 1. al  Termenilor și Condițiilor Generale.
12. 5 Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere/reziliere în termenul limită descris la punctele 12. 1-12.3.
12. 6. În cazul notificării prin poștă, Furnizorul de Servicii ia în considerare data trimiterii prin poștă, iar în cazul notificării prin e-mail, ora trimiterii e-mailului în ceea ce privește stabilirea termenului limită. Consumatorul trimite scrisoarea ca scrisoare recomandată, astfel încât data postării să poată fi dovedită în mod fiabil. 
12. 7. Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că declarația este în conformitate cu articolele 12. 4-12.5
12. 8 Dacă Consumatorul se retrage din contractul încheiat cu Furnizorul de servicii în conformitate cu prevederile pct. 12.4-12.5, Furnizorul de servicii va restitui imediat, și nu mai târziu de paisprezece zile de la aflarea retragerii, întreaga sumă plătită de Consumator cu titlu oneros, inclusiv costurile suportate în pentru realizarea acestui fapt. Furnizorul de servicii va rambursa suma datorată Consumatorului în același mod ca și metoda de plată utilizată de Consumator. Pe baza consimțământului expres al consumatorului, Furnizorul de servicii poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar Consumatorului nu i se poate percepe nicio taxă suplimentară ca urmare. 
12. 9. În cazul în care Consumatorul alege în mod expres un alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod obișnuit de transport, Furnizorul de Servicii nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate.
12. 10 Atâta timp cât Consumatorul nu a returnat produsul sau nu a dovedit fără îndoială că l-a returnat (trebuie luată în considerare prima dintre cele două date), Furnizorul de servicii poate reține suma care trebuie rambursată conform punctului 12.8. Furnizorul de servicii nu are dreptul de reținere a sumei dacă a fost de acord să transporte produsul prin forțe proprii. 
12. 11. Dacă Consumatorul este în conformitate cu prevederile pct. 12.4-12.5, în vederea retragerii din contractul cu Furnizorul de Servicii, este obligat să returneze produsul Furnizorului de Servicii imediat, sau în cel mult paisprezece zile de la notificarea retragerii la următoarea adresă: 
- BALAZS KICKS Kft. , 1028 Budapesta, Kölcsey utca 5/B.

Returul este considerat finalizat în termenul limită dacă Consumatorul trimite produsul înainte de termenul limită.
12. 12. Costul direct de returnare a produsului este suportat de Consumator, cu excepția cazului în care Furnizorul de servicii s-a angajat să suporte acest cost. Produsul afectat de anulare nu poate fi returnat ramburs, Furnizorul de servicii nu accepta plata ramburs.
12. 13. In cazul in care produsul a fost expediat Consumatorului in acelasi timp cu incheierea contractului, Furnizorul de Servicii va expedia produsul inapoi pe cheltuiala proprie daca, din cauza naturii sale, acesta nu poate fi returnat prin posta.
12. 14 Consumatorul este responsabil pentru deprecierea rezultată din utilizarea depășirii utilizării necesare pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea produsului.
12. 15. Consumatorul nu își poate exercita dreptul de retragere/reziliere în următoarele cazuri:
- în cazul unui produs neprefabricat care a fost produs în baza instrucțiunilor Consumatorului sau la cererea expresă a acestuia, ori în cazul unui produs care a fost în mod clar adaptat Consumatorului;
- în cazul produselor cu ambalaj închis care nu poate fi returnat după deschidere după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;